BUGLES Chalk White #3

  • $3.75BUGLES Chalk White,  #3 (2.1mm x 7mm)

20g 

x