11*18mm & 13*22mm Silver Jet Hematite *Metallic Finish* Teardrop, Glass Gems

  • $3.15Silver Jet Hematite *Metallic Finish* Teardrop, Glass Gems in two sizes:

13*22mm

11*18mm

Sold in pairs (2)